Ernæring

I alle aldersgrupper finnes mennesker med sykdommer eller tilstander som på ulike måter kan knyttes til kosthold. Mange av disse har behov for individuell veiledning og behandling. Spesielt viktig er dette for pasienter som kun kan bli friske ved kostholdsbehandling. Eksempler på dette er pasienter med cøliaki, matallergi, matintoleranse og medfødte metabolske sykdommer. I tillegg er kostveiledning vesentlig i forebygging og behandling av sykdommer knyttet til livsstil som hjertekarsykdom, diabetes type 2 og overvekt.

Vanlige arbeidsoppgaver innen ernæring:

  • Kartlegge og vurdere ernæringsstatus og behov ut i fra sykehistorie, høyde og vekt, relevante blodprøver, kostholdsanamnese og – registrering.
  • Iverksette tiltak og bistå i aktiv ernæringsbehandling (spesialkost, næringsdrikker, sondeernæring og/eller intravenøs ernæring)
  • Gi individuell veiledning om kost og ernæring til pasienter
  • Gi veiledning og opplæring av pårørende, barnehager og skoler
  • Bidra med veiledning og opplæring av annet helsepersonell
  • Bidra til utvikling og implementering av informasjonsmateriell og prosedyrer