Kiropraktor

«Helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på
manuelle metoder.»

Norsk Kiropraktorforening

back_painKiropraktorer er eksperter på å diagnostisere og behandle plager i nerve-muskel-skjelettsystemet eller muskelskjelettlidelser som det heter på norsk.

Ryggplager er den vanligste årsaken til at folk søker hjelp hos kiropraktor blant befolkningen, mens det i mindre grad er kjent at kiropraktorer også behandler alle andre tilstander hvor det er feilfunksjon og smerte i hele bevegelsesapparatet. I tillegg til ryggplager er de vanligste tilstandene kiropraktoren behandler hodepine, svimmelhet, nakkesmerter, skulder- og armsmerter, brystsmerter, bekkensmerter, hoftesmerter, kne-, ankel- og fotsmerter.

Kiropraktoren ser pasienter i alle aldre fra tidlig spedbarnsalder til alderdom, de fleste pasientene er imidlertid i midten av yrkesaktiv alder. Det er omtrentlig lik kjønnsfordeling blant pasientene.

Muskelskjelettlidelser «Plager flest og koster mest» som det heter i en rapport fra Nasjonalt Ryggnettverk. De er hyppigste årsak til å oppsøke lege, sykefravær og uføretrygd. Kostnadene er enorme både for samfunnet og den enkelte som også rammes av redusert livskvalitet.

Årlig utfører Norges snart 400 kiropraktorer rundt 1.500.000 undersøkelser og behandlinger. Hvert år oppsøker mellom 7-8% av befolkningen kiropraktor i følge Statistisk Sentralbyrås helseundersøkelser. Dette tilsvarer at hele 25% av alle som oppsøker behandling for muskelskjelettlidelser går til kiropraktor.
En kan derfor trygt slå fast at kiropraktorene gjør en betydelig innsats og utgjør en stor og viktig del av helsetjenestetilbudet på dette området.

Kiropraktoren, din nerve-muskel-skjelett-ekspert
En kiropraktor er spesialist på plager i bevegelsesapparat og nervesystem. De vanligste muskelskjelettlidelsene som kiropraktoren behandler er ryggsmerter, nakke- og skuldersmerter, hodepine, migrene, svimmelhet, armsmerter, bensmerter og bekkensmerter.

  • 5-6-års universitetsutdannelse
  • 1 års offentlig turnustjeneste
  • Autorisasjon
  • Kan sykemelde opptil 12 uker
  • Henvise til bildediagnostikk/ spesialist

Landets offentlig godkjente kiropraktorer hjelper Norges befolkning til en bedre hverdag. Hvert år utfører norske kiropraktorer nærmere 2 millioner undersøkelser og behandlinger